Reanimeren

Stel, ik reanimeer iemand in de veronderstelling dat hij een hartinfarct heeft, maar achteraf blijkt het een aneurysma (verwijding van de slagader) te zijn. Heeft de patiënt dan door mijn toedoen meer kans om te overlijden?

Dhr. Van Ringelenstein

—-

Bij een reanimatie buiten het ziekenhuis is er in verreweg de meerderheid van de gevallen sprake van een ritmestoornis van het hart, vaak als gevolg van een (soms oud) hartinfarct. 
Los van de exacte oorzaak weten we dat met elke minuut vertraging in herstel van de doorbloeding van het lichaam, de overlevingskans met tien procent daalt. Het allerbelangrijkst is dus: snel handelen!
De oorzaak van de hartstilstand is natuurlijk buiten het ziekenhuis niet te behandelen. Het enige wat er aan de patiënt te bieden is, is snel starten van reanimatie, bij voorkeur door een getraind iemand.
We weten inmiddels dat met name de borstcompressies daarbij van eminent belang zijn. Om deze reden is een tijd geleden de verhouding van borstcompressies tot beademingen veranderd naar dertig (compressies) op twee (beademingen).
Tegenwoordig is op veel openbare plaatsen een externe defibrillator (AED) aanwezig is voor het opheffen van een eventueel aanwezige hartritmestoornis. Deze zo snel als mogelijk aansluiten is dan ook zeer belangrijk.
De specifieke vraag van u of het zo zou kunnen zijn dat een eventueel aanwezig zijnde (gescheurd) aneurysma verergerd kan worden door de reanimatie is moeilijk te zeggen. Ook al zou dit in theorie zo kunnen zijn, is dat nog geen reden om de hartmassage niet te starten. Als de patiënt buiten kennis is, is het aneurysma kennelijk al dermate gescheurd dat er onvoldoende doorbloeding is naar de hersenen.
Herstel van de bloedstroom naar de hersenen door middel van de hartmassage is dan ook prioriteit nummer één! Mocht de patiënt daarna het ziekenhuis halen is (operatief) herstellen van het aneurysma pas van belang. Daarbij is zoals in het begin gesteld de kans op een aneurysma als oorzaak voor de hartstilstand heel klein en dus extra reden om altijd hartmassage te geven.
Overigens wil ik graag van de gelegenheid gebruik maken om het fabeltje de wereld uit te helpen dat de kans om als een ‘kasplantje’ te eindigen na een reanimatie heel groot is. Het is zo dat de kans om een reanimatie buiten het ziekenhuis te overleven klein is, iets meer dan tien procent, maar andersom is het zo dat als je de reanimatie overleeft, de kans 90% is dat je er neurologisch goeduitkomt ook al is iemand al op leeftijd.
Michiel Voskuil

(bron:http://www.telegraaf.nl/gezondheid/spreekuur/michielvoskuil/24854870/__Spreekuur___Reanimeren__.html)

Cursus Reanimatie + AED

In samenwerking met SCW Pittelo start Duo Care op 25 Januari 2016 een cursus reanimatie incl gebruik AED.

Geef u nu op. Vol is vol!

kijk voor meer informatie bij cursus Cursus Aanbod.

Red levens in 6 minuten

In de eerste 6 minuten van een hartaanval kunt u de overlevingskans van deze persoon verdubbelen. Hoe ?

Wordt nu burger hulp verlener!

Een burgerhulpverlener wordt gewaarschuwd door 1-1-2 indien deze zich in de 6 minuten zone van het slachtoffer bevind.
Deze ontvangt het verzoek door middel van een SMS of APP om direct naar het slachtoffer te gaan of eerst een AED op te halen op te halen.
Een burgerhulp verlener kan het verschil maken tussen leven en dood.

Wilt u burgerhulpverlener worden maar heeft uu nog geen reanimatiecursus gevolgd? Volg deze dan bij Duo Care.Na goed gevolg ontvangt u een officieel certificaat van de Nederlandse Reanimatie Raad. Dit certificaat is 2 jaar wereldwijd geldig. Met dit certificaat zou u zich kunnen aanmelden als burgerhulpverlener.

voor meer informatie over de 6 minuten zone kijk op www.6minutenzone.nl

Nieuwe website gelanceerd

Vandaag is de nieuwe website live gegaan.

De website wordt nog steeds aangevuld.

Wij wensen u veel leesplezier en zien u graag terug op één van de cursussen.

 

Duo Care Assen

Duo Care verzorgt voor u:
Reanimatie + AED lessen
EHBO Oranje Kruis opleidingen
Eerste hulp aan kinderen
Reanimatie baby’s en kinderen
Eerste hulp bij Drank en Drugs
Workshops
Herhalings/hercertificerings lessen
Verdiepingslessen

 

Heeft u vragen over Duo Care neemt u dan contact op.